4 תשרי 5766

כתבי רבנו יצחק דוב הלוי מווירצבורג
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
הוצאת ר׳ צבי באמבערגער, בני ברק-לונג ביץ׳
2 כרכים: כרך א׳, תשנ״ב; כרך ב׳, תשס״ה

אזל.