12 טבת 5776

ספר קרובות לשלשת הרגלים: לפי מנהג אשכנז המערבי: לשימוש בני ארץ ישראל
מאת הרב אברהם שלמה סולומון
בני ברק, תשע״ו
210 עמודים

(לתשומת לב: הספר הזה לא הוציא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג את הספר אצל המחבר, ליצירת קשר: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או ב-+972-52-762-7860.

תוכן הענייניםדפי דוגמהעמוד 154 מתוקן (אדר תשע״ז)


הכולל בכרך אחד, בכריכה קשה, כל הפיוטים – מערבות, יוצרות, קרובות, ועוד – הנאמרים בארץ ישראל לשלשת הרגלים על ידי הקהילות המתפללים לפי מסורת אשכנז.