16 אדר א׳ 5776

מחזור שבחי ישורון
זכרון אליעזר גדליה
כמנהג אשכנז המערבי ובפרט ק״ק קהל עדת ישורון, נוא יארק
מאת הרב דוד רוט
וואשינגטאן הייטס, נוא יארק, תשע״ו
797 עמודים

(שים לב: הספר הזה לא יצא לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג מהמחבר, דוא״ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  למידע נוסף אודות האופן בו ניתן לרכוש, לחץ כאן.  ניתן להשיג את המחזור כעת במחיר מיוחד של $18 ישיר מהמפיצים המוזכרים שם.

תוכן הענייניםדפי דוגמה


Newly released in time for Shabbos Parshas Shekolim, this machzor contains all the piyutim for the special Shabboses throughout the year.  Features of this machzor include:

  • Separately for each special Shabbos, the piyutim are included in their context, interspersed with the full text of the regular Shabbos tefiloh, eliminating the need to flip pages back and forth or use two siddurim.
  • Includes Krovos for Purim, Bircas haMazon for Seudas Bris Milah, and a comprehensize appendix.
  • Each piyut is elucidated by insights and explanations written in English.
  • Newly typeset in a large, clear font.
  • Compatible with a broad spectrum of variations of Western Ashkenaz tradition, with a special focus on K’hal Adath Yeshurun of Washington Heights.

For more information visit the Machzor Shivchei Yeshurun web site.

The machzor has been featured in Cross-Currents and matzav.com.