7 כסלו 5774

זכרונות ומסורות על ה׳חתם סופר׳
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מהדורה משופרת ומתוכנת


ספר זה של

תולדות
מרן ה׳חתם סופר׳

מוקדש לזכותם של יוצאי חלציו
רבי שמעון סופר יצ״ו
ורעייתו מרת בלה סופר תחי׳
ילדיהם, נכדיהם וכל משפחתם


לעילוי נשמת

אבינו מו"ה יעקב אליהו בן הר"ר אליעזר ז"ל
שנלב"ע ביום ג' בטבת שנת תשס"ט

אמנו מרת לאה אידל בת הר"ר משה אריה ע"ה
שנלב"ע ביום כ"ג בתמוז שנת תש"נ

הונצחו ע״י בניהם למשפחת לזר