19 אלול 5779

מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז
בארץ ישראל ובחוץ לארץ
לשנת תש״ף
נמסר לפירסום גם ב-’ירושתנו‘, ספר י״א (תש״ף)

המאמר השלם (י״ט אלול תשע״ט) (pdf)

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה (אייר תשע״ה)