29 אייר 5772

ירושתנו
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנה
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק
בני ברק
10 ספרים

רשימה של כל המאמרים ב-11 כרכי ירושתנו.

(שים לב: הציורים המופיעים בצבע בדפי דוגמה למטה אינם מופיעים בצבע בספרים המודפסים.)

ספר א׳ (תשס״ז), חלק בעברית 347 עמודים, חלק באנגלית 6 עמודים.

ספר ב׳ (תשס״ח), חלק בעברית 462 עמודים, חלק באנגלית 31 עמודים.

ספר ג׳ (תשס״ט), חלק בעברית 460 עמודים.

ספר ד׳ (תש״ע), חלק בעברית 411 עמודים.

ספר ה׳ (תשע״א), חלק בעברית 448 עמודים, חלק באנגלית 47 עמודים.

ספר ו׳ (תשע״ב): תוכן העניינים, חלק בעברית, 435 עמודים: דפי דוגמה, חלק באנגלית 77 עמודים:דפי דוגמה.

ספר ז׳ (תשע״ד): תוכן העניינים, חלק בעברית, 462 עמודים: דפי דוגמה, חלק באנגלית 18 עמודים: דפי דוגמה.

ספר ח׳ (תשע״ה): תוכן העניינים, חלק בעברית, 381 עמודים: דפי דוגמה.

ספר ט׳ (תשע״ו): תוכן העניינים, חלק בעברית, 493 עמודים: דפי דוגמה.

ספר י׳ (תשע״ט): תוכן העניינים, חלק בעברית, 707 עמודים: דפי דוגמה. הפצה ע״י יפה נוף–פלדהיים. ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.


השנתון ”ירושתנו“ היוצא לאור מידי שנה ע״י המכון, מהווה אספקלריה מאירה לרבגוניות של ”מורשת אשכנז“, המשתקפת מתוכו בשלל תחומיה. כשהיא מהווה תיעוד לתורת חכמי אשכנז אורחותיהם ומנהגיהם בדורות עברו, וביטוי נפלא לתחייתה ופעילותה של מורשת זו עד לימינו אנו.

ירושתנו“ מבקש להביא לתודעת הציבור בכלל ובני אשכנז בפרט, את הירושה שהנחילו לנו אבותינו, יופיה וטיבה — בשלל גווניה. ”ירושתנו“ משרת מטרה זו באמצעות פרסום דברי תורתם הגנוזים של רבני אשכנז שבכל הדורות והעיון בהם במדור ”רבותינו שבאשכנז“, ואילו תורת צאצאיהם הבאים מכוחם במדור ”הלכה ותוספות“, מחקרים באורחותיהם ומנהגיהם במדור ”תורת אמך“, מחקרי נוסחאות התפילה ומנהגיה במדור ”תקרב רינתי“, ורקע תקופתם המשולב בסקירות על חיי הקהילות היהודיות ורבניה במדור ”בינת דורות“.

במקביל הוקדש כמובן מקום נכבד למעשה אשר יעשון, ב”לוח מנהגי בית הכנסת לבני ארץ ישראל וחו״ל“ המעודכן בכל שנה ושנה.

ההדים וההתעניינות בשנתון ובתוכן שבו — החוצה גבולות חוגים וימים — באים לידי ביטוי במדור ”והמה בכתובים“. מדור ”כבוא הספר“ סוקר את הספרים בעלי זיקה אשכנזית היוצאים לאור עולם.

מעת לעת מתפרסמים בו גם מאמרים באנגלית.

הכותבים בכל מדורי השנתון נמנים על קשת רחבה ביותר של תלמידי חכמים מופלגים, אנשי מחקר, ואישי עמל, אברכים צעירים לצד ישישים באים בימים. המאמרים מתקבלים בברכה, ונבחרים בקפידה על ידי צוות העורכים.

עורך ירושתנו: הרב שלמה הופמן, כשלצידו חברי המערכת: הרב בנימין שלמה המבורגר; פרופ' מאיר הילדסהיימר; הרב יהודה אהרן הורוויץ; הרב משה המבורגר.

כתובת מערכת ירושתנו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.