הדפסה דוא

'מכון מורשת אשכנז', המוסד המוביל בשימור ערכי הרוח של יהדות גרמניה, משלב מחקר אינטנסיבי ופעילות קהילתית. הישגי המחקר שלו נועדו להענקת מידע רחב ומגוון על ערכי הרוח של יהדות גרמניה והמסורות העשירות שלה, ולפיתוח מודעות על חשיבותם.

לקריאה נוספת...
 
חסות ספרים הדפסה דוא

מספר פרסומים בעריכה זקוקים לחסות מלאה או חלקית. אנא כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת אם אתה מעוניין לתת חסות לפרסום כלשהו מאלו (או לאחרים שהמכון מתכנן להוציא לאור).

 
מדריך למנהג אשכנז המובהק הדפסה דוא

27 שבט 5772

מדריך למנהג אשכנז המובהק
בני ברק, תשע״ד

תוכן העניינים | הספר השלם (pdf)

מדריך למנהג אשכנז המובהק (אנגלית)
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מתרגום ע״י הרב ראובן פופקו
בני ברק, תשס״ט

(שים לב: הגירסה האנגלית היא מיושנת ביחס לגרסה העברית.)

תוכן העניינים | הספר השלם (pdf)

 
שרשי מנהג אשכנז (אנגלית) הדפסה דוא

11 חשון 5771

שרשי מנהג אשכנז (אנגלית)
מנהג אשכנז: מקורות ושרשים
סיכומים של כרכים א׳–ד׳
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מתורגם ע״י דוד זילברברג
בני ברק, תשע״א
223 עמודים

הפצה ע״י יפה נוף-פלדהיים.  ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תוכן הענייניםדפי דוגמה


אחת מן הפעולות המרכזיות של מכון מורשת אשכנז אשר הוקם במטרה לשמר, להחיות ולהפיץ את מסורת יהדות ומורשתה העשירה, שהתקיימה למעלה מאלף שנים ברציפות, היא סדרת הספרים המונומנטאלית 'שרשי מנהג אשכנז', הסוקרת השתלשלות כל מנהג ומנהג, התפתחותו, מקורותיו, הדעות והשיטות סביבו, בצורה מפורטת ובהירה ביותר.

ספרים אלו הפכו לנכס צאן ברזל לכל המתעניינים במנהגי ישראל בכלל ובמנהגי אשכנז בפרט. הסדרה שאמורה בעז"ה להתרחב ולהכיל כמה עשרות כרכים מונה כרגע ארבעה כרכים שכבר כוללים מגוון רחב של נושאים ביניהם מנהגי תפילה ובית הכנסת, שבת ומועד, מנהגי נישואין, יולדת וברית מילה ומנהגים רבים נוספים.

גם אלו אשר אין עיתותיהם בידיהם לקרוא כל פרק בשלמותו יכולים למצוא את סיפוקם בסיכום שהובא בסוף כל פרק ובו תמצית דברי הפרק.

על אף הביקוש הרב לתרגום ספר זה לאנגלית, עד כה ספר זה קיים רק בעברית, אך הסיכומים שבסוף כל פרק של ארבעת הכרכים הראשונים תורגמו לאנגלית וקובצו לכרך אחד בו יכולים קוראי האנגלית למצוא את עיקר מבוקשם.

 
תפילה: סדר תפילות יום חול כמנהג אשכנז הדפסה דוא

1 אלול 5779

תפילה
סדר תפילות יום חול כמנהג אשכנז
מהדורה רביעית
מאת הרב הלל הופנר והרב נח הופנר
חיפה, תשע״ט
112 עמודים

ליחידים ולסיטונאים, ניתן להשיג אצל המוציא לאור, דוא״ל  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .


סידור 'תפילה' לימות החול לכל השנה, בעימוד יעיל ועיצוב מסודר ואסתטי להפליא.

הכל בהשתדלות לדיוק ברמה גבוהה של ניקוד, נוסח ומנהגים כמנהג אשכנז המובהק, על פי הדרכתו של מורינו הרב בנימין שלמה המבורגר שליט"א.

בסידור זה לא משאירים את המתפלל לבחור בין נוסחאות שונים תוך כדי התפילה, אלא משאירים את הספקות בנוסחאות וסיבותיהם לחיבור נפרד שנמצא כעת בשלבי עריכה, שיכלול בירורי נוסחאות שונים.

מתקבלות תרומות בעבור ה׳תפילת שבת׳ שאנו מתכננים להוציא, שיכלול בעז"ה גם את הפיוטי שבת. נא לציין בעת נתינת התרומה, שהיא מיועדת למטרה זו.

 
מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז (״הלוח״) (תש״ף) הדפסה דוא

19 אלול 5779

מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז
בארץ ישראל ובחוץ לארץ
לשנת תש״ף
נמסר לפירסום גם ב-’ירושתנו‘, ספר י״א (תש״ף)

המאמר השלם (י״ט אלול תשע״ט) (pdf)

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה (אייר תשע״ה)

 
שרשי מנהג אשכנז הדפסה דוא

4 תשרי 5765

שרשי מנהג אשכנז
מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
בני ברק
5 כרכים

כרך ה׳ זמין.  כרך ו׳ ומהדורה שנייה של כרכים א׳ ו-ד׳ נמצאים כעת בהכנה, והדפסה מחדש של הסדרה כולה תהיה בעז״ה בקרוב.

כרך א׳ (תשנ״ה), 481 עמודים

כרך ב׳ (תש״ס), 619 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ג׳ (תשס״ב), 550 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ד׳ (תשס״ד), 595 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה

כרך ה׳ (תשע״ח), 917 עמודים: תוכן הענייניםדפי דוגמה


אחת מן הפעולות המרכזיות של מכון מורשת אשכנז אשר הוקם במטרה לשמר, להחיות ולהפיץ את מסורת יהדות ומורשתה העשירה, שהתקיימה למעלה מאלף שנים ברציפות, היא סדרת הספרים המונומנטאלית זו, הסוקרת השתלשלות כל מנהג ומנהג, התפתחותו, מקורותיו, הדעות והשיטות סביבו, בצורה מפורטת ובהירה ביותר.

ספרים אלו הפכו לנכס צאן ברזל לכל המתעניינים במנהגי ישראל בכלל ובמנהגי אשכנז בפרט. הסדרה שאמורה בעז"ה להתרחב ולהכיל כמה עשרות כרכים כבר כוללים מגוון רחב של נושאים ביניהם מנהגי תפילה ובית הכנסת, שבת ומועד, מנהגי נישואין, יולדת וברית מילה ומנהגים רבים נוספים.

 
ירושתנו הדפסה דוא

29 אייר 5772

ירושתנו
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז
אורחותיהם ומנהגיהם, מסורות וזכרונות, מחקרים וסקירות
כולל לוח מנהגי בית הכנסת לימות השנה
בעריכת הרב שלמה יהודה ליב הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר, והרב משה דוד צ׳צ׳יק
בני ברק
10 ספרים

מאגר מידע על מאמרים (xls)


השנתון ”ירושתנו“ היוצא לאור מידי שנה ע״י המכון, מהווה אספקלריה מאירה לרבגוניות של ”מורשת אשכנז“, המשתקפת מתוכו בשלל תחומיה. כשהיא מהווה תיעוד לתורת חכמי אשכנז אורחותיהם ומנהגיהם בדורות עברו, וביטוי נפלא לתחייתה ופעילותה של מורשת זו עד לימינו אנו.

לקריאה נוספת...
 
סידור תפילת ישורון \ סדר זמירות ישורון הדפסה דוא

28 חשון 5776


סידור תפילת ישורון
נוסח אשכנז
סדר התפילות לכל השנה לק״ק אשכנזים בארץ ישראל ובחוץ לארץ
מהדורה חדשה ומתוקנת עם תוספות (מהדורה שניה)
688 עמודים

סדר זמירות ישורון
מנהג אשכנז

80 עמודים

מאת הרב שלמה אליעזר הופמייסטער
הוצאת ישורון, וויען, תשע״ו

(שים לב: הספרים האלה לא יצאו לאור על ידי מכון מורשת אשכנז.)

ניתן להשיג בישראל אצל הרב אברומי אייזנברג, +972-54-846-7415, ובחו"ל אצל המחבר, דוא״ל  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .

תפילת ישורון: תוכן העניינים | דפי דוגמה

זמירות ישורון: תוכן הענייניםדפי דוגמה

בסוף הסידור מופיע המאמר:
’הגהת נוסח התפילה לפי סידורים קדומים

מענה על שאלות - מאת הרב בנימין שלמה המבורגר
מתוך ’ירושתנו‘, ספר ו׳ (תשע״ב)
34 עמודים
המאמר השלם (pdf)


המהדורה השניה המיוחלת הזאת של ה’סידור‘ היא סוף סוף זמינה, מוגה לפי מנהג אשכנז המובהק.  הנוסח מתוקן ע״פ מסורת אבותינו ורבותינו ונוסח סדורי אשכנז המקוריים, ללא שיבושי הצנזורה, וללא שינויי המשכילים והמדקדקים המאוחרים.

לקריאה נוספת...
 
 

ליצירת קשר:

דוא״ל: info@moreshesashkenaz.org

בישראל:
ת״ד 87
בני ברק
טל: 03-570-0783
פקס: 03-616-1059

בארה״ב:
503 South Broadway,
Suite 215
Yonkers, NY 10705
טל: +1-914-423-6900
פקס: +1-914-963-3921

תרומות

 

אם אתה קונה ב-Amazon,
תמוך בנו באמצעות
AmazonSmile

Login